Jenaplan School met de Bijbel

Bovenschoolse verrijkingsklas

 

De verrijkingsklas is een plusklas voor (hoog)begaafde kinderen. Omdat begaafde kinderen anders denken dan de gemiddelde leerling en dus andere onderwijsbehoeften hebben, bieden wij naast een aangepast onderwijsaanbod in de groep elke woensdagochtend van 8:30 - 12:15 uur deelname aan de verrijkingsklas aan. Zo komen elke woensdag kinderen van de diverse scholen binnen ons bestuur bij elkaar op de Regenboog. 

De doelstelling van de verrijkingsklas is tegemoet komen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde kinderen in de groepen 6 t/m 8, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:

 • ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden; (cognitief aspect);

 • alle kinderen de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect);

 • de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren en (binnen de mogelijkheden) eventuele blokkades op te heffen (emotioneel aspect);

 • te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect).

 

Zo zijn de kinderen zowel zelfstandig, in tweetallen en in groepjes bijvoorbeeld bezig met:

 • Complexe rekenopgaven, maar ook met denkpuzzels en breinkrakers.  

 • Webkwesties of een onderwerp van Acadin  

  Een webkwestie is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Een WebKwestie gaat verder dan het zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken op een hoger plan brengt. www.webkwestie.nl

  Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Acadin helpt deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten. www.acadin.nl  

 • Spaans                                                                                                                                               

Er wordt heel bewust voor een vreemde taal gekozen die buiten de comfort zone van de kinderen ligt. Begaafde kinderen ervaren dat ook zij tijd en energie moeten steken om het Spaans te verwerven. Zij leren te leren. 

 

Activiteiten in de verrijkingsklas zijn in ieder geval:

 • Uitdagend

 • Gevarieerd

 • Explorerend

 • Prikkelend

 • Stimulerend


Voor Spaans krijgen de kinderen regelmatig huiswerk. Hieronder staat het geplande huiswerk. De methode die we gebruiken heet Juan y Rosa. Op de website http://www.juanyrosa.nl/home-juan-y-rosa/ vindt u meer informatie over deze methode en op http://www.juanyrosa.nl/links/ staan leuke en nuttige tips voor de kinderen