Jenaplan School met de Bijbel

De blazersgroep

We willen kinderen zélf laten ervaren wat muziekspelen is voor henzelf én samen! Muziek verbindt!  Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Daarnaast vinden we het belangrijk om een culturele/muzikale bijdrage te leveren in onze dorpssamenleving.

De kinderen uit de kleuter- en onderbouw krijgen blokfluitles. In  de middenbouw komen de kinderen in de blazersklas. Ze kiezen een ‘eigen’ instrument en maken met elkaar onder begeleiding van een dirigent muziek.  Ze krijgen het instrument  in bruikleen mee naar huis om ook daar te oefenen. Het komend jaar wordt de blazersklas uitgebreid naar de bovenbouw.

 

   

 

Eén van de voorwaarden om dit allemaal te kunnen doen, is het aanschaffen van de instrumenten. Veel plaatselijke bedrijven hebben ons daarbij ondersteund. Op deze link kunt u zien welke bedrijven dat zijn geweest.

 

Hieronder ziet u de impressie van de eerste concerten die voor de sponsoren gegeven zijn.

 

 

 

 

concert voor de Rabobank in het gemeenthuis Tholen

 

 

 

 

concert voor de firma Elenbaas op 'Poorthove'