Jenaplan School met de Bijbel

Educatief partnerschap

  

Voor de ontwikkeling van kinderen is partnerschap tussen school en ouders belangrijk. Ouders en school hebben namelijk hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan.

 

De verantwoordelijkheid voor de leerprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen ligt zowel bij de school als bij de ouders.
Ouderbetrokkenheid is op de jenaplanschool met de Bijbel een vanzelfsprekendheid. Ouders hebben regelmatig contact met de school over de schoolvorderingen en de ontwikkeling van het kind.

In de schoolgids onder het kopje 6.1 eductatief partnerschap kunt u meer vinden hoe educatief partnerschap op de school is vormgegeven.