Jenaplan School met de Bijbel

Groepen

 

Onze school heeft vier stamgroepen:

de kleuterbouw

de onderbouw

de middenbouw

de bovenbouw

daarnaast hebben we een bovenschoolse verrijkingsklas

 

 

NL doet