Jenaplan School met de Bijbel

Passend Onderwijs

 

Passend onderwijs....... in jenaplanperspectief                                                                                               

Het jenaplanconcept is vooral het concept, waarbij het kind als uniek beschouwd wordt met als consequentie dat uitgegaan wordt van verschillen bij kinderen. 
Jarenlang is er ervaring opgebouwd om het genoemde principe vorm te geven. 
De stamgroepleider heeft een programma samengesteld , waarbij differentieren de rode draad vormt:  

 

Tegemoetkomen aan de behoefte van ieder kind

De instructies zijn zo georganiseerd dat we zoveel mogelijk aan de behoeften van ieder kind tegemoet kunnen komen. Sommige kinderen zouden veel liever zelf aan de slag gaan zonder de instructie te volgen, terwijl anderen juist afhankelijk zijn van de uitleg van de leerkracht. 


Omgaan met verschillen

Hoe kan je als leerkracht ieder kind betrekken bij de leerstof, als je rekening wil houden met de verschillende leerstijlen, de ideeën over meervoudige intelligenties en de ontwikkelingsfases van kinderen op het gebied van zelfstandig werken en leren? Dit doen we door het toepassen van de verschillende vormen van differentiatie zoals tempo, verdieping, verbreding, niveau, interesse, werkvorm en leerstijl.