Jenaplan School met de Bijbel

School

 

Wie zijn we?

* We zijn een Protestants Christelijke school 
We willen vertellen over Jezus Christus en hoe we ons leven moeten inkleuren volgens de Bijbel als het woord van God.

* We zijn een Jenaplanschool.
We zijn een leef-werkgemeenschap waarin we een beroep doen op elkaar.

We leren met elkaar en van elkaar.  'Samen leer je meer!'

 

 

We werken:

* met stam - en tafelgroepen.

De kinderen van verschillende leeftijden en leerniveaus zitten bij elkaar.
Zo ervaart een kind hoe het is om geholpen te worden maar ook hoe het is om anderen te helpen.

* met de vier basisactiviteiten.
Gesprek, spel, werk en viering komen als een ritmisch weekplan elke dag aan de orde.

* aan de hand van projecten.
De stamgroepen werken een aantal weken op allerlei manieren aan hetzelfde thema. Daarnaast werkt elke stamgroep aan hun eigen thema's.

* naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
We willen de kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn door ze te begeleiden in het plannen en samen bespreken van de leerstof.

 

* bij de kinderen aan de volgende essenties: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. 
Deze essenties willen we doelbewust integreren in onze dagelijkse bezigheden op school.