Blazersklas

BlazersklasWe willen kinderen zélf laten ervaren wat muziekspelen is voor jezelf én samen! Muziek verbindt!

‘Kinderen Maken Muziek’ heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

We willen een culturele/muzikale bijdrage leveren in deze dorpssamenleving
Bekijk Virtual Tour!