Eind groep 8 / VOEind groep 8 / VO

Het laatste jaar van de basisschool is een belangrijk jaar. Een schoolperiode wordt afgesloten; de stap naar het voortgezet onderwijs gezet. Uit de verschillende vormen van voortgezet onderwijs moet een keuze worden gemaakt. Het is natuurlijk voor u en voor uw kind van groot belang dat er een goede keuze wordt gemaakt: een keuze die recht doet aan de mogelijkheden van uw kind.

De begeleiding van de schoolkeuze begint eigenlijk al halverwege groep 7 tijdens het rapportfoliogesprekken en bij het verspreiden van brochures over de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen de ouders zelf informatie inwinnen door het bezoeken van open dagen, welke de scholen voor voortgezet onderwijs organiseren. Uitnodigingen hiervoor worden via onze school aan de kinderen meegegeven.

Na de eerste oriëntatiegesprekken wordt tijdens het ‘individueel schoolkeuze gesprek’ een definitief advies gegeven aan de ouders en de leerling.

Daarbij wordt uitgegaan van: de mogelijkheden en beperkingen van dit kind;
inzicht, motivatie, zelfstandigheid en inzet;
de voorkeur en belangstelling voor een type opleiding.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind gebruiken we de volgende instrumenten:
de schoolresultaten uit ons leerlingvolgsysteem;
de observatiegegevens van de groepsleerkracht;
de uitslag van de NIO-test. Dit onderzoek bestaat uit zes onderdelen en meet de verbale en symbolische intelligentie;
en de doorstoomtoets (voorheen de eindtoets).

In de maand februari maken alle leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets. Dit is verplicht. Met deze toets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd.
Uiterlijk halverwege maart is de uitslag bekend en kunnen de leerlingen eind maart zich aanmelden met hun definitief advies op de middelbare school. Onze school maakt gebruik van de IEP als doorstroomtoets.

Vanuit de jenaplanschool met de Bijbel gaan de meeste kinderen naar de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Tholen / Bergen op Zoom / Halsteren. Ook stroomt een redelijk percentage door naar de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis. Met deze scholen hebben wij regelmatig contact, ook over de vorderingen van de leerlingen. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige kinderen en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oudleerlingen.

Voor meer informatie over de schoolkeuze kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of kijken op de website van de VO-gids.
 
 
 
Bekijk Virtual Tour!