Eind groep 8 / VOEind groep 8 / VO

Het laatste jaar van de basisschool is een belangrijk jaar. Een schoolperiode wordt afgesloten; de stap naar het voortgezet onderwijs gezet. Uit de verschillende vormen van voortgezet onderwijs moet een keuze worden gemaakt. Het is natuurlijk voor u en voor uw kind van groot belang dat er een goede keuze wordt gemaakt: een keuze die recht doet aan de mogelijkheden van uw kind.

De begeleiding van de schoolkeuze begint bij het verspreiden van brochures over de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs en de eerste oriëntatiegesprekken. Daarnaast kunnen de ouders zelf informatie inwinnen door het bezoeken van open dagen, welke de scholen voor voortgezet onderwijs organiseren. Uitnodigingen hiervoor worden via onze school aan de kinderen meegegeven.

Na de eerste oriëntatiegesprekken wordt tijdens het ‘individueel schoolkeuze gesprek’ door de school een advies gegeven aan de ouders over de schoolkeuze.

Daarbij wordt uitgegaan van: de mogelijkheden en beperkingen van dit kind;
inzicht, motivatie, zelfstandigheid en inzet;
de voorkeur en belangstelling voor een type opleiding.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind gebruiken we de volgende instrumenten:
de schoolresultaten uit ons leerlingvolgsysteem;
de observatiegegevens van de groepsleerkracht;
de uitslag van de NIO-test. Dit onderzoek bestaat uit zes onderdelen en meet de verbale en symbolische intelligentie;

Na de keuze, volgt de aanmelding bij één van de scholen voor VO.

Eindtoets
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. Onze school maakt gebruik van de IEP als eindtoets.

Vanuit de jenaplanschool met de Bijbel gaan de meeste kinderen naar de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Tholen / Bergen op Zoom / Halsteren. Ook stroomt een redelijk percentage door naar de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis. Met deze scholen hebben wij regelmatig contact, ook over de vorderingen van de leerlingen. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige kinderen en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oudleerlingen.

Voor meer informatie over de schoolkeuze kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of kijken op de website van de VO-gids.
 
 
 
Bekijk Virtual Tour!