Identiteit en Missie

Identiteit en missie


Jenaplan leef/werkgemeenschap "School met de Bijbel"
Twee typeringen voor één school. Een school met een duidelijke christelijke én een duidelijke onderwijskundige visie (zie Jenaplanconcept). Wat onze christelijke identiteit inhoudt, leest u hieronder.

School met de Bijbel
Onze school met de Bijbel is een school waarin ouders, kinderen, team en bestuur sámen een leef/werkgemeenschap vormen. Het zou ook een plaats van ontmoeting genoemd kunnen worden waarin jonge mensen elkaar elke dag zien en met elkaar leven en werken. Hoe we ons leven elke dag kunnen inkleuren leert ons de Bijbel als het Woord van God. In onze school willen we de kinderen vertrouwd maken met een persoonlijke omgang met God. Dat doen we door gebed, zang en gesprek rondom bijbelse onderwerpen. Het gezag van de bijbel en het uitdragen van het evangelie heeft niet alleen te maken met de persoonlijke beleving van ons geloof. Ook de plaats die we als christenen innemen in de samenleving houdt daarmee verband.
Bekijk Virtual Tour!