Kindgericht werken

Kindgericht werken


In de onderbouw gaan we uit van de 10 ankers om kindgericht te kunnen werken
in een omgeving waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De 10 ankers helpen ons hierbij. Ze dagen de stamgroepleider uit na te denken over de onderliggende uitgangspunten en deze zichtbaar te maken in de stamgroep.

Wat betekent dat in praktijk:

We gaan uit van de drie pedagogen:
-het kind leert door het omgaan met andere kinderen
-het kind leert door de volwassene
-en het kind leert door wat er allemaal te zien is, de ruimte.

We willen uitgaan van het competente kind. Kinderen worden geboren met eigen talenten en interesses. Binnen onze pedagogiek leggen we de nadruk op wát kinderen kunnen, en zijn.

We willen kijken achter het gedrag van kinderen. Waarom doet een kind zoals hij of zij doet?

Procesgericht versus productgericht: Bij procesgericht werken wordt de wereld intensief waargenomen, verbeeld, onderzocht en beleefd. Gevoelens, ervaringen en ontdekking die daarbij worden opgedaan worden op eigen wijze omgezet in een product, in kennis of in een kunstzinnige uiting. Het creëren van diverse mogelijkheden en het reflecteren hierop en keuzes maken worden constant afgewisseld. Samen tussentijds reflecteren en delen zorgt voor inspiratie en betrokkenheid.

We willen Inspelen op kinderen: alledaagse problemen en vragen serieus nemen

We willen de verwondering van kinderen in ere houden

Vraag het de kinderen. Zoek samen met de kinderen naar oplossingen, ideeën en antwoorden.
 
 
Bekijk Virtual Tour!