Medezeggenschapsraad

MedezeggenschapsraadDe school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit twee teamleden en twee ouders. De teamleden zijn: juf Elsemarije en juf Petra Eerland. De ouders zijn: Chris Hage en Mark Raats.

De M.R. denkt mee over allerlei zaken op en rondom school. Het afgelopen jaar hebben we onder andere meegedacht over de rapportbesprekingen, het schooljaarplan en de formatie.

Naast de M.R. op onze school is er ook de G.(gemeenschappelijke)M.R. waarin alle scholen van de vereniging vertegenwoordigd zijn. Twee leden van elke M.R. nemen ook deel aan de G.M.R. Hierbij worden de zaken die alle scholen aangaan besproken. Juf Elsemarije en Mark Raats nemen namens onze school deel aan de G.M.R.
Bekijk Virtual Tour!