Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad zet zich namens alle andere ouders met veel plezier en enthousiasme in voor de kinderen van de school. De ouderraad bestaat momenteel uit zeven ouders en een leerkracht. De ouders die deelnemen aan de ouderraad doen dit op vrijwillige basis.

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders bij de directie en helpt bij het organiseren van diverse activiteiten op school. Denk daarbij aan: de kijkavond, schoolvoetbal, vieringen (Sinterklaas, Kerst en Pasen), Koningsspelen, de luizencontrole en de jaarlijkse schoonmaak van de school. In de zomer organiseren we het ene jaar een fancy fair en het andere jaar een zomerfeest. De activiteiten worden (deels) betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De inzet van ouders bij de organisatie van verschillende activiteiten draagt bij aan het succes hiervan en dus aan een leuke tijd voor de kinderen. Daarom vragen wij alle ouders aan het begin van elk schooljaar zich aan te melden voor hulp bij een of meerdere bovengenoemde activiteiten.

Daarnaast zijn we als ouderraad ook verantwoordelijk voor het innen en het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is onder andere bestemd voor deelname aan een jaarlijkse schoolreis.

Heeft u vragen, een suggestie of opmerking voor de school en/of de ouderraad? Dan horen we dat graag via ouderraadjenaplan@gmail.com!

Namens de ouderraad, Annemiek van Eijk
 
Bekijk Virtual Tour!