Stamgroepwerk

stamgroepwerk


Wereldoriëntatie vormt het hart van het jenaplanonderwijs.

De wereld is complex en alles hangt met elkaar samen. Die wereld willen we met de kinderen verkennen. De start van ons onderwijs ligt dan ook bij die wereld. Kinderen gaan vaak de school uit om de wereld te verkennen. Of de wereld wordt de school binnengehaald: zelf waarnemen en experimenteren, zelf vragen stellen en op zoek gaan naar de antwoorden in bijvoorbeeld ons documentatiecentrum, op de computer (internet) of door mensen met kennis en ervaring uit te nodigen. Op deze manier wordt de wereld voor de kinderen steeds groter.
Het kind leert zelf een mening te vormen en deze te verwoorden.

De doelen en inhouden zijn gespiegeld aan de ‘kerndoelen basisonderwijs’.
Op de school wordt voornamelijk thematisch gewerkt.
De kinderen en de stamgroepleider kiezen samen een onderwerp voor de komende periode.
Steeds is daarbij wereldoriëntatie sterk bepalend voor de keuze van het thema en alle activiteiten die in de komende weken gaan plaatsvinden.
Bekijk Virtual Tour!