Zelfverantwoordelijk leren

Zelfverantwoordelijk leren


Voor de kinderen betekent zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk zijn, het bezitten van bepaalde vaardigheden en een bepaalde houding. Dit is waar we voor staan en kinderen willen leren:
 zelf naar oplossingen te zoeken;
 niet steeds bij de stamgroepsleider te komen;
 elkaar te helpen;
 elkaars hulp te accepteren;
 in eigen tempo hun werk te doen;
 op hun eigen manier hun werk te doen;
 voldoening te vinden in zelf gevonden oplossingen in plaats van in de goedkeuringen van de groepsleider.

Hiervoor zijn basisvoorwaarden nodig. Kinderen moeten:
 in staat zijn om een eigen manier te (mogen) hanteren om tot het doel te komen;
 in staat zijn om samen te werken;
 in staat zijn om hulp te geven en te ontvangen;
 weten wat er verlangt wordt ( denken in doelen);
 zijn/haar eigen eindproduct zelf te kunnen beoordelen.
 
Bekijk Virtual Tour!